November 25, 2020

Jika kita mau membaca sejarah, akan kita dapati betapa Umat Islam dulu pernah mengalami puncak kejayaan. Islam betul-betul menjadi tokoh utama yang berperan dalam pentas sejarah. Ia bukan hanya sekedar […]