sinopsis

Antarah Ibn Syadad

Ini adalah cerita rakyat Bangsa Arab yang sangat terkenal. Setting tempat dan waktunya adalah tanah hijaz antara Mekah dan Madinah pada abad keenam masehi. Tepatnya ketika zaman Abdul Muthalib, kakek […]